Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Наукова бібліотека

Надійшли в місяці...

Пошук електронних книг


Документів:31674

Довідка для читачів, електронні книги, каталоги,
ресурси Інтернет, новини бібліотекиЕлектронні книги / Детальний опис

Детальний описУДК: 669.018.2+620.22(075.8) ISBN: 978-617-673-517-5

Фізичні властивості та методи дослідженя матеріалів

Холявко Валерія Вікторівна, Владимирський Ігор Анатолійович, Жабинська Олена Олексіївна
fiz_vlatyvosti_navch_posibnyk.pdf
31.08.2017 -- К. : Центр учбової літератури
Книга
Навчальне видання
Мова:ukr
Додаткові відомості щодо назви : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом галузі знань "Механічна інженерія" спец. "Матеріалознавство" денної та заочної форм навчання
Умови доступу : http://culonline.com.ua/Books/fiz_vlatyvosti_navch_posibnyk. pdf#toolbar=0
Читацька аудиторія : (книгу можна читати з екрану з спеціального інтерфейсу в к.126, інв. 0040987
Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за програмою підготовки бакалаврів за напрямом «Матеріалознавство». Основна ідея посібника полягає у наданні теоретичного підґрунтя для повноцінного опанування стандартних експериментальних м етодик дослідження фізичних властивостей металевих матеріалів та алгоритму кваліфікованої обробки отриманих експериментальних даних. Представлена інформація дозволить студентам заповнити прогалини в базових знаннях з фізики та краще підготуватися до в иконання лабораторних робіт та контрольних заходів. Навчальна програма дисципліни «Фізичні методи досліджень матеріалів» була оновлена в рамках TEMPUS проекту «MMATENG». Видання може бути корисним для студентів, аспірантів та пошукачів будь-яких матер іалознавчих спеціальностей

Дата внесення : 31.08.2017     Переглядів: 0     Популярність: 0%    Новий коментар

Ім`я відправника
E-mail відправника
Надрукуйте код :© 2017 Запорізький національний університет

login