Наукова бібліотека

Запорізького національного університету

Наукова бібліотека

Надійшли в місяці...

Пошук електронних книг


Документів:34198

Довідка для читачів, електронні книги, каталоги,
ресурси Інтернет, новини бібліотекиЕлектронні книги / Детальний опис

Детальний описУДК: 159.922.7 ISBN: 978-611-01-1127-0

Гра–ключ до душі дитини. Гармонізація відносин дитини з навколишнім світом. Практична психологія

Максименко Д.С.
0042306.pdf
27.08.2018 -- К. : Центр учбової літератури
Книга
Навчальне видання
Мова:ukr
Умови доступу : http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi56/0042306.p df
Книга присвячена аналізу виховної можливості гри – одному з улюбле- них і органічних видів діяльності та спілкування дітей дошкільного та мо- лодшого шкільного віку. Автор розглядає дитячу гру як ефективний діагностичний, корекцій- ний, розвиваючий і в иховний засіб, який дозволяє дорослим не тільки зна- йти шлях до душі дитини, допомогти їй відкрити красу навколишнього сві- ту і людських відносин, а й самим відчути радість від ігрового спілкування з дитиною. Охарактеризовані показники ефективності з астосування ігрових про- цедур, чітко прописані діагностичні критерії ігрової поведінки і пережи- вань дітей. Грунтуючись на фундаментальних уявленнях видатних дослід- ників, автор враховує багато нюансів (особливості віку дитини, проблеми її розвитку , поведінки, реакції дорослих), вимоги до створення ігрового се- редовища вдома і поза ним, передбачаючи багато питань, які можуть ви- никнути у дорослих читачів. Адресується дорослим-вихователям, педагогам, практичним психоло- гам, дослідникам-початк івцям, а також всім, у кого є діти

Дата внесення : 27.08.2018     Переглядів: 0     Популярність: 0%    Новий коментар

Ім`я відправника
E-mail відправника
Надрукуйте код :© 2017 Запорізький національний університет

login